Rekonstrukcje chrzęstno-kostne

- HYALOFAST™ 
BIOPOLY™ RS 
- HYALONECT® 
REPROBONE® 
REPROBONE®NOVO
- REPROBONE®FUSION

ReproBone® Fusion

Pasta z granulatem

Wskazania

ReproBone ® fusion jest substytutem do wypełniania nieobciążonych aseptycznych ubytków kostnych. Plastyczna i zwięzła tekstura jest szczególnie odpowiednia do wypełniania ubytków kostnych, wymagających dłuższego okresu wsparcia oraz stabilizacji wypełnienia np. w klatkach międzykręgowych.

Spójna struktura

Duża powierzchnia nanohydroksyapatytu przyciąga i absorbuje biomolekuły niezbędne do stymulacji procesu regeneracyjnego.

Mikroporowata struktura wspomaga działanie kapilarne, niezbędne do przepływu płynów biologicznych i adsorpcji białek, wspierając przyłączanie komórek.

Makroporowata struktura zapewnia optymalne środowisko osteokondukcyjne, które wspomaga proces tworzenia kości.