Rekonstrukcje chrzęstno-kostne

- HYALOFAST™

- NANOFX® 
BIOPOLY™ RS 
- HYALONECT® 
REPROBONE® 
REPROBONE®NOVO
REPROBONE®FUSION

HYALONECT®  

Opis

Siatka chirurgiczna HYALONECT®  jest wykonana z materiału HYAFF®  będącego estrem benzylowym kwasu hialuronowego, naturalnego składnika macierzy pozakomórkowej. Siatka jest resorbowalna i można ją mocować w miejscu aplikacji przy pomocy szwów lub przyrządów do mocowania do kości. Siatka chirurgiczna HYALONECT dopasowuje się kształtem do miejsca aplikacji i można ją docinać w celu dostosowania do konkretnych uwarunkowań zabiegów ortopedycznych lub pourazowych.  

Wskazania

HYALONECT®  jest wskazany do użycia jako resorbowalna siatka chirurgiczna. Siatka chirurgiczna HYALONECT®  nie jest przeznaczona do stosowania w miejscach przenoszących obciążenia, chyba że jest stosowana w połączeniu z tradycyjnymi metodami sztywnego mocowania.

Funkcje

HYALONECT®  jest siatką chirurgiczną przeznaczoną do stosowania w zabiegach odtwórczych w ortopedii i chirurgii urazowej w celu zachowania względnego umiejscowienia przeszczepionej tkanki kostnej (autogennej, allogenicznej lub materiałów kościozastępczych) lub fragmentów kostnych w złamaniach wieloodłamowych.

Korzyści

Siatka Hyalonect®  jest gotowa do użycia i nie wymaga wcześniejszego nawodnienia. Jest zbudowana z estru kwasu hialuronowego i nie zawiera żadnych składników  pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego, przez co nie może wywoływać reakcji nadwrażliwości, które są typowe dla innych produktów.
Podane informacje dotyczą użytkowania produktu w Polsce. Informacje tutaj zawarte nie są zatwierdzone do użytkowania produktu w U.S.