Rekonstrukcje chrzęstno-kostne

- HYALOFAST™

- NANOFX® 
BIOPOLY™ RS 
- HYALONECT® 
REPROBONE® 
REPROBONE®NOVO
REPROBONE®FUSION

BIOPOLY™ RS

Opis

BioPoly™ RS to ortopedyczny biomateriał nowej generacji składający się z kwasu hialuronowego (Bio) i polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (Poly). Ten opatentowany biomateriał wchodzi w korzystną interakcję z otaczającymi tkankami, odtwarzając anatomicznie obciążaną powierzchnię stawową.

Wskazania

Implant BioPoly RS ma zastosowanie przy objawowych lub ostrych (stopień ICRS 2, 3 lub 4) uszkodzeniach chrzęstnych lub kostno-chrzęstnych zlokalizowanych na obciążanych powierzchniach kłykci kości udowej. 

Korzyści kliniczne

  1. Przywrócenie funkcjonalnej powierzchni stawowej w celu powstrzymania mechanicznego tarcia i zniszczenia otaczających ubytek powierzchni stawowych.
  2. Umożliwienie natychmiastowego obciążania, czego rezultatem jest szybka rehabilitacja i powrót do aktywności.
  3. Zachowanie anatomii pacjenta poprzez mechaniczne wypełnienie tkanki.
  4. Prosty, powtarzalny, minimalnie inwazyjny zabieg.
  5. Wczesna mobilizacja pacjenta i ograniczony czas rehabilitacji.
  6. Wyniki badań wykazują znacznie zmniejszony poziom bólu, poprawę aktywności fizycznej oraz podniesienie jakości życia.